Wydłużenie legalności pobytu do 4 marca 2024 r. na mocy kolejnej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Senat przyjął uchwalony przez Sejm kolejny pakiet zmian do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy bez poprawek. Przypomnijmy, że zmiany zakładają:

  • przedłużenie legalnego pobytu obywateli Ukrainy przybyłych do Polski w związku z działaniami wojennymi do 4 marca 2024 roku;
  • przedłużenie ważności wszystkich posiadanych przez obywateli Ukrainy polskich dokumentów pobytowych (wiz i zezwoleń na pobyt czasowy) do 4 marca 2024 r. Dotyczy to dokumentów pobytowych, których termin ważności kończyłby się po 24 lutego 2022 r.;
  • do 4 marca 2024 r. za legalny będzie uznawany także pobyt obywateli Ukrainy posiadających wizy Schengen, zezwolenia na pobyt czasowy albo inne dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa Schengen lub przebywających na terenie strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ostatni dzień ich legalnego pobytu pierwotnie przypadał po 24 lutego 2022 r.

 

Nowelizacja przewiduje ponadto szczególne, korzystniejsze zasady przedłużenia legalnego pobytu w następujących sytuacjach:

  • pobyt dzieci, które w dniu 4 marca 2024 r. będą zapisane do polskiego przedszkola lub realizują w Polsce obowiązek szkolny, uznaje się za legalny do dnia 31 sierpnia 2024 r.;
  • za legalny do dnia 31 sierpnia 2024 r. uznaje się także pobyt dzieci, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę zdalną w ramach ukraińskiego systemu oświaty;
  • do 31 sierpnia 2024 r. za legalny uznaje się również pobyt obywateli Ukrainy, którzy najpóźniej w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęli naukę w szkole branżowej II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych;
  • do 30 września 2024 r. za legalny uznaje się pobyt osób, które przystępują w roku szkolnym 2023/2024 do matury w terminie poprawkowym.

 

W powyższych przypadkach za legalny uważany jest również pobyt rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli osoby będące pod ich opieką są niepełnoletnie.

 

Powyższe zmiany wprowadzane są do porządku prawnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. 

 

Ustawa nowelizująca oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Zachęcamy do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz bloga, gdzie na bieżąco informujemy o wszelkich zmianach w sytuacji prawnej obywateli Ukrainy. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z legalnością pobytu obywateli Ukrainy, a także innych kwestii związanych z prawem migracyjnym, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Przygotował: 

Piotr Sawicki
adwokat 

Kacper Sołdaczuk
asystent ds. imigracji 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *