Utrata statusu studenta, a składki na ubezpieczenie – stanowisko ZUS

Umowa zlecenie, a ubezpieczenie

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym od dnia oznaczenia w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ponadto, na wniosek, mogą podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, stanowi przychód z tytułu wykonywanej umowy.

Natomiast do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. 

Co istotne, podstawa wymiaru składek ustalana jest oddzielnie dla każdego miesiąca kalendarzowego pracy.

 

Umowa zlecenie – studenci do lat 26

Od powyższej zasady podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców istnieją jednak wyjątki. Zleceniobiorcy, którzy są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami i nie ukończyli 26 roku życia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

 

Utrata statusu studenta lub ucznia

W przypadku utraty statusu ucznia lub studenta, gdy umowa zlecenie to jedyny tytuł do ubezpieczeń, taka osoba podlega ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych jak zleceniobiorca. Tym samym naliczanie składek od wynagrodzenia staje się obowiązkowe.

Wątpliwość u pracodawców budzi zagadnienie momentu naliczania składek.

 

Naliczanie składek – stanowisko ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się przedsiębiorca o wydanie interpretacji dotyczącej obowiązku naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy, który utracił status studenta (WPI/200000/43/890/2023).

Zgodnie ze stanowiskiem przedsiębiorcy podstawą do naliczenia składek jest data faktycznej wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy, a nie data, w której praca została wykonana. Przedsiębiorca wskazuje, że zleceniobiorca, na moment wypłaty wynagrodzenia nie był już studentem. ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

Z interpretacji ZUS wynika, że jeżeli wypłata wynagrodzenia ma miejsce po utracie statusu studenta przez zleceniobiorcę, od wynagrodzenia należy naliczyć składki ZUS, mimo, że świadczenie należne jest za okres, w którym zleceniobiorca posiadał status studenta.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i udzielić wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 

Przygotowały:

Olena Romanenko
asystentka

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *