Święto w weekend – kiedy można odebrać dzień wolny od pracy?

Kodeks pracy – regulacje

Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. 

W praktyce oznacza to, że pracodawca udziela pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego.

Okres rozliczeniowy to określony przez danego pracodawcę przedział czasu, w którym jest dokonywane rozliczenie czasu pracy, najczęściej jest to 1 miesiąc.

Odbiór dnia wolnego za święto – o czym należy pamiętać?

Co jeżeli święto przypada w niedzielę?

Przepisy kodeksu pracy wprost wskazują na obniżenie wymiaru czasu pracy w przypadku gdy święto występuje w inny dzień niż niedziela. W związku z powyższym nie można odebrać dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę.

Kto może odebrać dzień wolny?

Regulacje zawarte w Kodeksie pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a nie osób zatrudnionych na podstawie osób cywilnoprawnych. Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub tzw. B2B nie mogą odebrać dnia wolnego za święto wypadające w sobotę.

Jak ustalany jest termin dnia wolnego?

Pracodawca nie musi konsultować z pracownikami, który dzień będzie dniem wolnym od pracy. Pracodawca może wyznaczyć taki dzień samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że dzień wolny musi zostać udzielony do końca okresu rozliczeniowego.

Co jeżeli pracodawca nie udzieli dnia wolnego?

Nieudzielenie dnia wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Za naruszenie przepisów o czasie pracy pracodawca podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z prawem pracy zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i udzielić wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 

Przygotowała:

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *