Ustawa o ochronie sygnalistów – nowy projekt

6 marca na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów – dotychczas nazywanej ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Co zmieniło się oprócz nazwy?

 • Wysokość minimalnego odszkodowania dla sygnalisty, wobec którego zostały poczynione działania odwetowe, została ustalona jako dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku.
 • Doprecyzowany został sposób obliczania 50 osób zatrudnionych u pracodawcy, które determinują obowiązek wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości.
 • Umożliwiono korzystanie sygnalistom z nieodpłatnej pomocy i poradnictwa prawnego.
 • Rozszerzony został katalog naruszeń prawa o prawo pracy, wolność i prawa człowieka i obywatela, handel ludźmi oraz korupcję.

 

Zgodnie z aktualnym projektem, za naruszenie prawa uznawane jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 • wolności i praw człowieka i obywatela;
 • korupcji;
 • handlu ludźmi;
 • prawa pracy;
 • zamówień publicznych;
 • usług, produktów i rynków finansowych;
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 • bezpieczeństwa transportu;
 • ochrony środowiska;
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 • bezpieczeństwa żywności i pasz;
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 • zdrowia publicznego;
 • ochrony konsumentów;
 • ochrony prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *