Układy zbiorowe na czas określony i o szerszym zakresie

W wykazie Prac Legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały opublikowane założenia Projektu o ustawie o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Projekt zakłada znaczne rozszerzenie katalogu spraw regulowanych w układach zbiorowych pracy poprzez jego otwarcie przy jednoczesnym ograniczeniu zawierania układów na czas określony do 5 lat dla układu zakładowego oraz 10 lat dla układu ponadzakładowego. Ponadto, po wejściu w życie projektu łatwiejsze będzie wystąpienie z układu, na przykład z przyczyn ekonomicznych. 

Projekt przewiduje również uproszczenie procedury rozszerzenia układu poprzez uzależnienie tego rozszerzenia od pracodawcy i współdziałających z nim związków zawodowych. Obecnie o rozszerzenie układu wnioskować mogą jedynie organizacje pracodawców i ponadzakładowych organizacji związkowych, które zawarły układ. Taka możliwość jest dodatkowo uzależniona od ważnego interesu społecznego oraz prowadzenia działalności gospodarczej takiej samej lub zbliżonej do działalności pracodawców objętych tym układem. Powyższe ma ulec zmianie na korzyść pracodawców.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przypada na III kwartał 2024 r. 

 

Przygotowała:
Magdalena Gębczyńska
asystent imigracyjny

 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *