Sprawozdanie o działalności agencji zatrudnienia

Z końcem stycznia upływa termin na przesłanie informacji o działalności agencji zatrudnienia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Termin 31 stycznia 2024  r. jest dla prowadzących agencję istotny, o tyle, że zignorowanie obowiązku przesłania informacji spowoduje wykreślenie podmiotu z rejestru agencji, co w praktyce oznacza utratę uprawnień do prowadzenia działalności.  

Sposoby złożenia sprawozdania o działalności

Informację o działalności agencji zatrudnienia można złożyć na dwa sposoby: 

  1. w formie elektronicznej – wypełniając dokument na stronie https://stor.praca.gov.pl/portal/#/stronaGlowna, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, następnie wysyłając do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
  2.  w formie papierowej – poprzez wydrukowanie formularza ze strony https://stor.praca.gov.pl/portal/#/stronaGlowna, wypełnienie wszystkich wymaganych danych i podpisanie przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i wysłanie pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (należy upewnić się przesyłka została nadana najpóźniej w dniu 31 stycznia 2024 r., aby uniknąć ewentualnych problemów z terminem złożenia). Najczęstszymi błędami występującymi przy wyborze formy papierowej jest: niewypełnienie wszystkich wymaganych informacji, wypełnienie formularza nieczytelnie lub podpis złożyła osoba do tego nieuprawniona. 

Należy również pamiętać, iż po wysłaniu wniosku w terminie, można dokonać korekty złożonego sprawozdania do dnia 1 marca 2024 r. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełnienia sprawozdania warto skonsultować się z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, którzy udzielają informacji i pomocy w tym zakresie. Upewnienie się, że sprawozdanie zostało poprawnie wypełnione i złożone w terminie, jest kluczowe dla utrzymania ważności uprawnień agencji do prowadzenia działalności.

W razie pytań w zakresie składania sprawozdań o działalności agencji zatrudnienia zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. 

 

Przygotowała: 

Magdalena Gębczyńska
asystent prawny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *