Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Każdego pracodawcę oraz pracownika wiąże stosunek pracy. Przepisy określają zarówno warunki, w których umowa może zostać rozwiązana, jak i obowiązujący okres wypowiedzenia umowy o pracę. Bywają jednak sytuacje, kiedy obie strony: pracownik oraz pracodawca, chcą rozstać się możliwie jak najszybciej. Wtedy uzasadnione okazuje się rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wyjaśniamy, czym jest wypowiedzenie tego typu, kiedy warto z niego skorzystać, kto może je zaproponować, a także jak to zrobić.

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowa o pracę jest formą kontraktu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, który ma na celu ochronę słabszej strony, czyli pracownika. Dotyczy to w szczególności umowy o pracę na czas nieokreślony, gdyż jej rozwiązanie przez pracodawcę musi być uzasadnione. 

Pracodawca w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony ma obowiązek wskazać powód rozwiązania umowy. Oprócz tego obowiązkiem pracodawcy w takiej sytuacji jest poinformowanie pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania w sądzie pracy w terminie 21 dni od momentu otrzymania wypowiedzenia. 

W przypadku rozwiązywania umów zawartych na czas określony obowiązek podania powodu zwolnienia nie obowiązuje. Jeśli wypowiedzenie umowy następuje z inicjatywy pracownika, to nie jest wymagane podanie przyczyny złożenia wypowiedzenia. Wszystkie kwestie szczegółowo reguluje Kodeks pracy.

Na czym polega rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron odbywa się w oparciu o art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Taka forma polubownego rozwiązania umowy łączącej pracodawcę i pracownika może zostać zaproponowana przez obie strony. Przepisy nie regulują w tej kwestii wyłączności stosowania tego rozwiązania tylko przez jedną stronę umowy. Tym samym każda ze stron może zaproponować warunki rozwiązania umowy o pracę lub możliwe jest stworzenie wspólnego dokumentu, który usatysfakcjonuje zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Określone w nim warunki mogą dotyczyć różnych kwestii, np. wysokości ewentualnej odprawy, okresu wypowiedzenia czy obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Istotną kwestią jest to, że aby porozumienie doszło do skutku, obie strony umowy muszą wyrazić zgodę na taką formę, czyli, jak sama nazwa wskazuje – muszą dojść do porozumienia. Stosując rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie ma obowiązku podawania przyczyny zakończenia współpracy przez którąkolwiek ze stron kontraktu.

Procedura rozwiązania umowy za porozumieniem stron

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie jest wymagana forma pisemna. Zgodnie z prawem forma ustna jest również respektowana i dopuszczalna, a co najważniejsze – skuteczna. Jednak najczęściej, dla celów dowodowych, sporządza się porozumienie na piśmie oraz potwierdza podpisami obu stron umowy. Pozwala to uniknąć ewentualnych sporów związanych z niezrozumieniem się stron czy próbami oszustwa. 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może się odbyć na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest podpisanie – przez pracownika i pracodawcę – wspólnego dokumentu będącego porozumieniem o rozwiązaniu umowy o pracę. Inna droga to złożenie przez pracownika propozycji rozwiązania umowy o pracę i przyjęcie tej propozycji przez pracodawcę. Ostatnią możliwością jest złożenie oferty rozwiązania umowy przez pracodawcę i przyjęcie jej przez pracownika. Taka forma rozwiązania umowy o pracę ma swoje konsekwencje przy staraniu się o zasiłek w urzędzie pracy. Obowiązuje zasada, zgodnie z którą w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron prawo do zasiłku będzie przysługiwało po 90 dniach od daty rejestracji w urzędzie pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może odbyć się w dowolnym momencie, zarówno w dniu, kiedy pracownik jest w pracy, jak też w czasie urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia chorobowego. Przy podpisywaniu porozumienia ważną przesłanką formalną jest wskazanie dokładnej daty, która będzie dniem zakończenia świadczenia pracy wobec pracodawcy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron zapraszamy do kontaktu. Doświadczeni prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Sawicki i Wspólnicy przygotują dla Państwa dokument zawierający porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę oraz inne dokumenty pracownicze, a także odpowiedzą na wszystkie pytania.

 

Przygotował: 

Piotr Sawicki
adwokat

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *