Rozszerzenie programu Poland. Business Harbour o Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę

13 lipca 2021 r. ruszyła nowa odsłona projektu Poland. Business Harbour. Tym razem beneficjentami cieszącej się uznaniem inicjatywy będą obywatele kolejnych pięciu państw Europy Wschodniej, tj. Armenii, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Dla Białorusi program działa na niezmienionych zasadach. Postulat rozszerzenia kręgu beneficjentów został zaproponowany w ramach Polskiego Ładu.

Główne założenia programu Poland. Business Harbour

We wrześniu 2020 program Poland. Business Harbour wystartował z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, we współpracy z GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i fundacją Startup Hub Poland.

Poland. Business Harbour to program nastawiony na rozwój branży IT oraz przemysłu technologicznego skierowany do obywateli wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Początkowo projekt miał pomóc tylko obywatelom Białorusi – specjalistom z branży IT, startup-om oraz małym, średnim i dużym firmom – w relokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jego działania rozszerzono na 5 innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę. Dedykowany jest specjalistom z branży nowoczesnych technologii, którzy rozważają możliwość przeniesienia działalności gospodarczej do Polski, założenia na terenie RP start-upu związanego z branżą IT lub planują podjęcie zatrudnienia w tej branży na terenie Polski.

Pakiet usług przewidzianych w projekcie wspomaga sprawne rozpoczęcie działalności na terenie Polski, zapewnia wsparcie przy relokacji pracowników i ich rodzin oraz pomoc prawną. Jednym z elementów pakietu jest także wsparcie w postaci łączenia przedsiębiorców z inwestorami oraz przyznawanie grantów na działalność badawczo-rozwojową. Program ma na celu otwarcie się na środkowo-wschodnie rynki z branż IT oraz przemysłowej, które poprzez wzajemną integrację pozwolą zacieśnić relacje gospodarcze.

Dla maksymalnego komfortu i skuteczności działań podmioty biorące aktywny udział w programie uzyskują szereg benefitów, w tym łatwiejszy kontakt z organami samorządu terytorialnego oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Uproszczona ścieżka wizowa zapewniona w ramach Poland. Business Harbour pozwala przyspieszyć proces relokacji firm i pracowników, ponieważ w ramach programu zniesiona została  konieczność posiadania zezwolenia na pracę. Uproszczony system procedury wizowej skutecznie zachęca do podjęcia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Uczestnictwo w programie to także szansa dla rodzin pracowników relokowanych firm – pomoc niesiona przez krajowe instytucje obejmuje między innymi dodatkowe lekcje języka polskiego dla dzieci, które kontynuują naukę w polskich szkołach oraz wsparcie związane z zapewnieniem przestrzeni mieszkaniowej i biurowej.

Poland. Business Harbour – dla kogo?

Program jest dedykowany zarówno firmom oraz start-upom, jak i osobom prywatnym. Małym, średnim oraz dużym firmom umożliwia łagodne wylądowanie w nowych warunkach rynkowych i wsparcie w rozwoju. Natomiast specjalistom z branży IT zapewnia uproszczoną ścieżkę wizową oraz szybkie podjęcie pracy w zawodzie.

Jeśli jesteś specjalistą IT, możesz wziąć udział w programie Poland. Business Harbour, gdy spełniasz następujące warunki:

  • posiadasz dokument potwierdzający chęć zatrudnienia przez jedną z firm partnerskich wyszczególnionych na stronie: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour/specjalista-it#;
  • posiadasz techniczne wykształcenie w kierunku IT potwierdzone dokumentem lub udokumentowany minimum roczny staż pracy w branży IT.

Pomożemy skorzystać z Poland. Business Harbour

Kancelaria adwokacka Sawicki i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę prawną związaną z przystąpieniem do programu Poland. Business Harbour. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie obsługi spraw dotyczących obcokrajowców zapewniamy naszym kontrahentom usługi prawne o najwyższym standardzie. Specjalizujemy się między innymi w prawie migracyjnym, prawie pracy oraz obsłudze prawnej firm polskich i zagranicznych, a tym samym chronimy interesy naszych klientów zarówno o statusie cudzoziemców, jak i pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Działania kancelarii związane z obsługą Poland. Business Harbour obejmują między innymi:

  • profesjonalne doradztwo prawno-administracyjne związane z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem zagranicznej firmy uczestniczącej w programie,
  • aktywną pomoc związaną z analizowaniem branż rynkowych oraz współudział w formalnym tworzeniu oddziałów firmy,
  • wsparcie związane z wdrożeniem procesów administracyjnych – w tym kontakt z organami samorządowymi,
  • kompleksowe reprezentowanie interesów zagranicznych partnerów biznesowych – w tym wsparcie komunikacyjne zapewniające natychmiastowe działania prawne.

Centralnym punktem informacyjnym dla podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z programu lub przyłączeniem się do niego jest specjalna strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour.

Informujemy, że do programu nadal mogą dołączać polscy pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli wymienionych państw. W celu uczestnictwa w projekcie należy wypełnić ankietę dostępną pod adresem: https://form.govtech.gov.pl/ankieta/554110/polska-bezpieczna-przystan-zgloszenia-%EF%AC%81rm-informatycznych.htm.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią. Zespół doświadczonych prawników odpowie na wszelkie pytania dotyczące programu, pomoże w wybraniu właściwej procedury i przygotuje odpowiednie dokumenty.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *