zezwolenie na prace dla cudzoziemca

Na czym polega prawne wsparcie pracodawcy w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy?

Coraz więcej pracodawców zatrudniających w firmach co najmniej kilku pracowników, potrzebuje kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa pracy. To wsparcie dedykowane zarówno małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom działającym na polskim rynku. Profesjonalne doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy umożliwia właścicielom firm skupienie się na prowadzonej działalności gospodarczej.

Czym jest wsparcie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy?

Wsparcie z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy obejmuje szereg czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie RP. Coraz więcej właścicieli mikroprzedsiębiorstw, a także małych, średnich i dużych firm poszukuje możliwości reprezentowania swoich interesów przed organami państwowymi w ramach toczących się postępowań sądowych i administracyjnych z zakresu prawa pracy.

Zatrudnianie pracowników wymaga prawidłowego skonstruowania wniosków, umów, regulaminów pracy, jak również systemów wynagradzenia. Wszystkie wymienione dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z literą obowiązującego prawa pracy. Tylko wówczas zachowują ważność i mogą być podstawą do wszczęcia postępowań sądowych oraz administracyjnych względem pracowników, którzy wykazali się niesubordynacją czy też działali na szkodę danego przedsiębiorstwa.

Coraz więcej przedsiębiorców potrzebuje także doradztwa prawnego w zakresie formy i charakteru zatrudnienia pracowników.  Proces zatrudnienia wymaga sporządzania niezbędnej dokumentacji, jak również ustalenia najkorzystniejszej formy angażu, która nie będzie nadmiernie obciążać pracodawcy finansowo.

Pomoc w tworzeniu umów i regulaminów dotyczących funkcjonowania zakładu pracy

Średni i duzi przedsiębiorcy często korzystają z pomocy prawnej w zakresie tworzenia oraz opracowywania różnego rodzaju dokumentów regulujących funkcjonowanie zakładów pracy. Chodzi o regulaminy wewnątrzzakładowe, a także procedury czy dokumenty kluczowe do prawidłowego i zgodnego z literą prawa wykonywania pracy w konkretnym zakładzie pracy.

Wraz z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, szerzej znanego jako RODO, na przedsiębiorców zostały nałożone nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarie specjalizujące się w prawie pracy, obejmuje zarówno projektowanie, jak i tworzenie różnego typu strategii, w tym także indywidualnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb, formy oraz funkcjonowania konkretnej firmy na rynku z uwzględnieniem RODO.

Ochrona danych osobowych, jak również zarządzanie procesami związanymi z ich przetwarzaniem wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Z tego względu korzystanie z profesjonalnej pomocy pozwala na uniknięcie administracyjnych kar pieniężnych związanych z nielegalnym przetwarzaniem danych osobowych lub naruszeniami zasad ochrony danych.

W dużych przedsiębiorstwach, w których działają związki zawodowe pomoc prawna przydaje się w kwestii uregulowania wszelkich relacji na płaszczyźnie właściciel przedsiębiorstwa – przedstawiciele pracowników.

Wsparcie prawne w kwestii zatrudniania obcokrajowców

Wsparcie prawne oferowane małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom działającym na terenie Polski, w zakresie prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego, dotyczy także coraz popularniejszego zatrudniania cudzoziemców. Dzięki temu pracodawca może otrzymać profesjonalne porady dotyczące wszystkich aspektów związanych z powierzaniem wykonywania pracy obcokrajowcom, nie tylko zamieszkującym kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Wsparcie prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy obejmuje kompleksowe doradztwo. To usługi dedykowane pracodawcom prowadzącym różnego rodzaju działalność gospodarczą. To również pomoc przeznaczona nie tylko dla dużych i średnich przedsiębiorców, ale także mikro i małych przedsiębiorców.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *