Rozporządzenie dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników po zmianach Kodeksu Pracy zostało opublikowane.

Opublikowano przepisy wykonawcze w zakresie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Wydanie rozporządzenia określającego te kwestie łączy się ze zmianą Kodeksu Pracy. Rozporządzenie zostało opublikowane 17 maja 2023 r., a weszło w życie następnego dnia. 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało kolejne rozporządzenie na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy. Pełna nazwa powyższego aktu prawnego to Rozporządzenie z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

 

Dodatkowo, powyższym aktem prawnym uregulowano treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu, treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części oraz treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Jednocześnie, rozporządzenie wskazuje dokumenty, które należy dołączyć do tych wniosków.

 

Jest to kolejne istotne rozporządzenie po znowelizowaniu Kodeksu Pracy m.in. obok rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, na podstawie których pracodawcy muszą dostosować funkcjonującą w przedsiębiorstwie dokumentację pracowniczą do zmieniających się przepisów wykonawczych. 

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących nowych wniosków związanych z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych z chęcią podzieli się wiedzą oraz pomoże rozwiązać wszelkie problemy. 

 

Przygotował: 

Krzysztof Tkaczuk
aplikant adwokacki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *