Training class photo created by master1305 - www.freepik.com

Regulacje prawne dotyczące cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy (szkolenie)

Adwokat Piotr Sawicki przeprowadził szkolenie online dla Wolters Kluwer na temat regulacji prawnych dotyczące cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy.

Agenta spotkania:

1. Kto może opuścić Ukrainę?
2. Zasady przekraczania granicy Polskiej przez cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy
3. Zasady legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy
4. Regulacje specustawy
5. Ochrona czasowa
6. Ochrona międzynarodowa dla cudzoziemców z Ukrainy

Informacje, nagranie szkolenia oraz szczegółowe odpowiedzi na pytanie są dostępne pod tymi linkami:

LINK 1

LINK 2

LINK 3

udostępnij:

podobne artykuły