Training class photo created by master1305 - www.freepik.com

Regulacje prawne dotyczące cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy

Ze względu na toczącą się wojnę niezwykle istotne jest każde wsparcie dla Ukrainy – także to prawne.

Wielu prawników udziela pomocy prawnej o charakterze pro bono obywatelom Ukrainy, którzy przybywają do Polski. W tym kontekście ważne jest pozostawanie na bieżąco z regulacjami prawnymi dotyczącymi wskazanego aspektu.

W związku z powyższym w dniu 17 marca 2022 r. mec. Piotr Sawicki przeprowadził szkolenie online dla Wolters Kluwer. Tematem spotkania były regulacje prawne dotyczące cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy.

Agenda spotkania:

  1. Kto może opuścić Ukrainę?
  2. Zasady przekraczania granicy Polskiej przez cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.
  3. Zasady legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy.
  4. Regulacje specustawy.
  5. Ochrona czasowa.
  6. Ochrona międzynarodowa dla cudzoziemców z Ukrainy.

___

Informacje na temat wydarzenia, nagranie ze szkolenia oraz szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania dostępne są pod adresami:

https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/regulacje-prawne-dotyczace-cudzoziemcow-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-uchodzcow-z-ukrainy-aspekty-praktyczne,2186,prelegenci.html;

https://borg.wolterskluwer.pl/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Fsip.lex.pl%2F;

https://borg.wolterskluwer.pl/auth/FormAuthPage.ashx?applicationId=AndromedaProduction&referer=https%3A%2F%2Fsip.lex.pl%2F.

udostępnij:

podobne artykuły