Postanowienie SN pracownik musi wiedzieć czemu został wybrany do zwolnienia

Sąd Najwyższy w swoim postanowieniu z 3 sierpnia 2023 roku (sygn. III PSK 90/22) podkreślił konieczność uzasadnienia wyboru konkretnego pracownika do zwolnienia przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony, szczególnie w przypadku likwidacji jednego z analogicznych stanowisk.

Sąd stwierdził, że pracodawca, likwidując stanowisko pracy, musi wskazać przyczynę wyboru pracownika do zwolnienia, chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi z innych powodów.

Pracodawca powinien także określić kryteria, które uzasadniają jego decyzję. Niedopuszczalne są jedynie kryteria dyskryminacyjne.

Warto zaznaczyć, że stanowisko Sądu Najwyższego nie zawsze było jednolite. Istnieje wyjątek, gdy przyczyną zwolnienia jest trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy i plan restrukturyzacyjny. W takim przypadku kryteria zwolnienia są oceniane jedynie pod kątem zgodności z założeniami planu restrukturyzacyjnego, a nie z kryteriami dyskryminacyjnymi.

To stanowisko ma duże znaczenie dla ochrony praw pracowników, ponieważ pracownik powinien rozumieć powody swojego zwolnienia, by świadomie podjąć decyzję o ewentualnym wniesieniu odwołania od wypowiedzenia do sądu.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *