Postanowienie Sądu Najwyższego – rozwiązanie umowy o pracę – możliwość uzgodnienia korzystniejszych warunków

Umowa o pracę stanowi istotny dokument regulujący relacje między pracodawcą a pracownikiem w polskim systemie prawnym. Jest to formalne porozumienie, które określa prawa i obowiązki stron zatrudnienia oraz warunki zatrudnienia pracownika. Umowy o pracę mają nie tylko istotne znaczenie w życiu zawodowym obywateli, ale odgrywają także kluczową rolę w kształtowaniu rynku pracy i gospodarki.

 

W polskim systemie prawnym, umowa o pracę uregulowana jest w Kodeksie Pracy. Jest to złożony dokument, który musi spełniać konkretne kryteria i uwzględniać obowiązkowe elementy, jak na przykład minimalne wynagrodzenie. Umowa o pracę stanowi fundament rynku pracy i pełni kluczową rolę w zapewnieniu ochrony socjalnej oraz praw pracowników. Jej skrupulatne uregulowanie ma na celu zapewnienie równości i sprawiedliwości w zatrudnieniu oraz promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

 

Niektóre kwestie, które nie są ściśle uregulowane w Kodeksie pracy, wymagają wsparcia orzecznictwem sądowym. W postanowieniu z dnia 2 sierpnia 2023 r. (III PSK 10/23) Sąd Najwyższy ponownie opowiedział się po stronie praw pracowników, potwierdzając, że możliwe jest uzgodnienie w umowie o pracę lub w układzie zbiorowym pracy bardziej korzystnych warunków rozwiązywania stosunków pracy niż te określone w Kodeksie pracy. Może to obejmować dłuższy okres wypowiedzenia, ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę do określonych sytuacji, czy prawo do odszkodowania w większej wysokości.

 

Sąd Najwyższy wskazał także, że strony mogą bardziej szczegółowo kształtować prawa i obowiązki wynikające z umowy o pracę w przepisach wewnątrzzakładowych lub w samej umowie o pracę, jednak konieczne jest dokładne określenie zakresu tych ustaleń.

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym m. in. postanowienie z dnia 2 sierpnia 2023 r. (III PSK 10/23), zapewnia możliwość bardziej korzystnego kształtowania warunków rozwiązywania stosunków pracy, w tym dłuższego okresu wypowiedzenia, ograniczenia możliwości wypowiedzenia umowy o pracę tylko do określonych sytuacji oraz uprawnienia do odszkodowania w większej wysokości. Kluczem do skutecznego wykorzystania tych możliwości pozostaje dokładne i precyzyjne określenie zakresu tych ustaleń, co stanowi istotny element dążenia do sprawiedliwego i równego rynku pracy w Polsce.

 

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w kwestiach związanych z prawem pracy i umowami o pracę, zachęcamy do skontaktowania się z naszą kancelarią. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i udzielić wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 

Przygotował:
Filip Kostecki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *