Oficjalnie – od 1 lipca 2023 r. możliwość ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży przez obywateli Białorusi

W dniu 1 lipca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w warunkach określonych w art. 252a ust. 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Rozszerza ono możliwość ubiegania się o polski dokument podróży na tych cudzoziemców, którzy posiadają określone w rozporządzeniu obywatelstwo, a także spełniają przesłanki wskazane w Ustawie o cudzoziemcach.

 

Jedynym obywatelstwem wskazanym w rozporządzeniu, którego posiadania uprawnia do ubiegania się o wydanie polskiego dokumentu podróży w szczególnym trybie, jest obywatelstwo Białorusi. Celem wprowadzenia rozszerzonych podstaw do uzyskania polskiego dokumentu podróży od początku miała być poprawa sytuacji prawnej obywateli tego kraju, napotykających niejednokrotnie znaczne trudności w korzystaniu z opieki konsularnej ze strony Białorusi, w tym w uzyskaniu paszportów. Czym jednak różni się szczególny tryb uzyskania polskiego dokumentu podróży od zwykłego?

 

Przesłanki możliwości wystąpienia przez osobę posiadającą obywatelstwo wskazane w rozporządzeniu MSWiA z wnioskiem o wydanie polskiego dokumentu podróży zawierają trzy podstawowe różnice:

  1. osoba taka może ubiegać się o wydanie polskiego dokumentu podróży również wtedy, kiedy wcześniej nie dysponowała żadnym dokumentem podróży;
  2. nie ma konieczności wykazywania, że nie jest możliwe otrzymanie dokumentu podróży od władz państwa jej obywatelstwa;
  3. z wnioskiem może wystąpić osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w dowolnym celu.

 

Aby skorzystać z wprowadzonych preferencyjnych podstaw do uzyskania polskiego dokumentu podróży, obywatele Białorusi muszą złożyć wniosek o wydanie takiego dokumentu w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wnioski złożone przed 1 lipca 2023 r. będą rozpatrywane na podstawie ogólnych przepisów o wydawaniu cudzoziemcom polskiego dokumentu podróży.

 

Również w dniu 1 lipca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie obywatelstw, w przypadku posiadania których nie pobiera się opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca. Także w tym przypadku, obywatele Białorusi są jedyną grupą objętą regulacją. Oznacza to, że polskie dokumenty podróży będą im wydawane bezpłatnie. Jeżeli obywatel Białorusi złożył wniosek przed 30 czerwca 2023 r., a polski dokument podróży nie został mu wydany do tego dnia, opłata za jego wydanie podlega zwrotowi.

 

Omawiane rozporządzenia są aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie przepisów wprowadzonych do Ustawy o cudzoziemcach w nowelizacji z kwietnia 2023 r. Nowelizację tę omawialiśmy (także w zakresie zmian w uzyskiwaniu polskiego dokumentu podróży) kompleksowo na blogu Kancelarii. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, a także do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z najważniejszymi zmianami w przepisach migracyjnych.

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Kacper Sołdaczuk
asystent ds. migracyjnych

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *