Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego weszło w życie

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA – JAKIE SKUTKI PRAWNE PŁYNĄ Z TEGO DLA CUDZOZIEMCÓW?

 

Z dniem 1 lipca 2023 r. w Polsce przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. W związku z faktem, że już wcześniej zniesiono stan epidemii, przestały obowiązywać przepisy tzw. specustawy covidowej, która zawierała liczne regulacje wpływające na sytuację prawną cudzoziemców. 

 

Zmianą, która niewątpliwie najbardziej dotknie cudzoziemców, jest koniec ważności tytułów pobytowych, przedłużonych ustawą covidową. Mowa tutaj przede wszystkim o polskich wizach krajowych, zezwoleniach na pobyt czasowy oraz kartach pobytu. Za legalny do 30. dnia od dnia następującego po zniesieniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, uznawano pobyt cudzoziemców, których ww. tytuły pobytowe wygasały w trakcie obowiązywania każdego ze stanów. Dodatkowo, jeżeli cudzoziemiec przebywał  w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego (tj. 14 marca 2020 r.) na terenie Polski na podstawie wizy Schengen, ruchu bezwizowego lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu wydanego przez inne państwo Schengen, jego pobyt również uważa się za legalny do 30. dnia od dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 czerwca 2023 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, pobyt cudzoziemców, przebywających w Polsce na podstawie przedłużonych tytułów pobytowych, uważa się za legalny do dnia 31 lipca 2023 roku. 

 

Ponadto, jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy upływał w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, możliwość ta jest przedłużona również do 30. dnia od dnia następującego po zniesieniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Regulacja ta ma znaczenie przede wszystkim dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy Schengen, która utraciła ważność. Mogą oni warunkowo złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w normalnym trybie. 

 

Podkreślamy, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego nie ma wpływu na sytuację prawną obywateli Ukrainy, przebywających w Polsce na podstawie przedłużonych tytułów pobytowych, których termin ważności upływał od dnia 24 lutego 2022 r. włącznie. O ich sytuacji pisaliśmy tutaj na blogu Kancelarii.

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze skutkami wynikającymi dla cudzoziemców ze zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego  lub pozostałymi aspektami prawa migracyjnego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Doświadczeni eksperci udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz pomocy.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *