Od 1 stycznia 2024 r. wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej

Minimalne wynagrodzenie – ile wyniesie w 2024 r.?

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa wzrosły dwukrotnie:

  • w dniu 1 stycznia 2023 r. do kwot 3490 zł i 22,80 zł brutto;
  • w dniu 1 lipca 2023 r. do kwot 3600 zł i 23,50 zł brutto.

 

W roku 2024 minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa również wzrosną dwukrotnie.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł brutto.

Kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia nastąpi w dniu 1 lipca. Od tej daty najniższa pensja będzie wynosiła 4300 zł, a najniższa stawka godzinowa 28,10 zł brutto.

Wzrost płacy minimalnej – wpływ na prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej wpływa na wiele aspektów związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, przykładowo:

  • preferencyjne składki dla przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne oblicza się od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych naliczanych osobie przebywającej na urlopie wychowawczym nie może być niższa od kwoty 75 % minimalnego wynagrodzenia;
  • odprawa pieniężna nie może przekroczyć wysokości piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu stosunku pracy;
  • dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Wzrost płacy minimalnej, a zatrudnianie cudzoziemców

Szczególną uwagę na wzrost płacy minimalnej powinni zwrócić pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

Należy pamiętać, że aby uzyskać zezwolenie na pracę konieczne jest wskazanie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto Załączniki nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinien uwzględniać zaktualizowaną kwotę.

Więcej o wpływie wzrostu minimalnego wynagrodzenia na legalny pobyt i pracę cudzoziemców oraz o związanych z tym obowiązkach pracodawcy pisaliśmy tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z prawem pracy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Wykwalifikowany zespół prawników udzieli Państwu niezbędnych odpowiedzi i profesjonalnego wsparcia prawnego. 

 

Przygotowała:

Paulina Sochań
aplikantka radcowska 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *