obywatelstwo-polskie

Nabycie obywatelstwa polskiego – jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec?

Ubieganie się o polskie obywatelstwo przez cudzoziemca jest procesem wieloetapowym. Ponadto obcokrajowiec musi spełnić pewne warunki, aby cały proces zakończył się pomyślnie. Warto odpowiednio przygotować się do procedury ubiegania się o polskie obywatelstwo, by mogła ona przebiec szybciej i sprawniej. Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące procesu przyznania obywatelstwa polskiego.

Drogi ubiegania się o przyznanie obywatelstwa polskiego

Zgodnie z polskim prawem, uzyskanie polskiego obywatelstwa przez cudzoziemca możliwe jest na dwa sposoby. Może się to odbyć poprzez nadanie obywatelstwa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub przez uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego. Pierwsza z tych metod wymaga złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego w urzędzie wojewódzkim odpowiadającym miejscu zamieszkania danej osoby lub w konsulacie RP w razie przebywania cudzoziemca poza terytorium Polski. Tutaj jednak Prezydent RP może nadać polskie obywatelstwo według własnego uznania wobec tego do wniosku należy dołączyć właściwe dokumenty uzasadniające nadanie wnioskodawcy polskiego obywatelstwa. 

Drugie rozwiązanie również wymaga od cudzoziemca złożenia wniosku do wojewody właściwego według miejsca zamieszkania obcokrajowca w Polsce. Jednak oprócz samego wniosku wymagane jest spełnienie kilku warunków. Wymaga się tu od obcokrajowca udokumentowania znajomości języka polskiego na poziomie minimum B1, posiadania odpowiedniego statusu pobytowego, źródła stabilnego i regularnego źródła dochodu, tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz potwierdzenia nieprzerwanego pobytu na terenie Polski przez okres 1, 2, 3 lub 10 lat w zależności od podstawy prawnej legalnego pobytu. Dopiero taki kompletny wniosek wraz ze wszystkimi dodatkowymi załącznikami i dokumentami podlega rozpatrzeniu przez wojewodę.

Korzyści płynące z nabycia obywatelstwa polskiego

Istnieje wiele powodów, dla których cudzoziemcy mogą ubiegać się o uznanie polskiego obywatelstwa od polskich władz. Korzyści administracyjne, formalne, rodzinne i społeczne znacznie ułatwiają obywatelom polskim funkcjonowanie w naszym kraju. Jako obywatel RP, cudzoziemiec automatycznie staje się również obywatelem Unii Europejskiej. Dotyczy to także kolejnych pokoleń. Możliwe staje się również swobodne podróżowanie po całej Europie, korzystając z licznych przywilejów, jakie obywatele UE mają w wielu krajach na całym świecie, w tym możliwość w ramach ruchu bezwizowego przekraczać granice państw, z którymi Polska lub UE mają zawarte odpowiednie umowy o zniesieniu obowiązku wizowego.

Kolejnym powodem, dla którego warto ubiegać się o obywatelstwo polskie, jest możliwość zamieszkania i pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej. Posiadając obywatelstwo RP, dużo łatwiej jest prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski, a także otrzymać wsparcie i pomoc ze środków krajowych i unijnych. Ponadto obywatel polski ma swobodny dostęp do edukacji publicznej, opieki zdrowotnej i wielu usług z zakresu spraw codziennych. 

Czy można samodzielnie ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego?

Samodzielne ubieganie się o polskie obywatelstwo przez obcokrajowca oczywiście jest możliwe. Jednak formalności związane z całym procesem i konieczność zaznajomienia się z przepisami mogą być kłopotliwe. Należy też pamiętać, że jest to zazwyczaj długi, czasochłonny i skomplikowany proces, zwłaszcza dla osób nieznających polskiego prawa. Dlatego też warto skorzystać z pomocy i fachowego doradztwa. Najlepszym rozwiązaniem są usługi kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie imigracyjnym oraz w zagadnieniach związanych z ubieganiem się o polskie obywatelstwo

Kancelaria pomaga zebrać wszystkie niezbędne dokumenty oraz profesjonalnie przygotować wnioski o uznanie za obywatela polskiego lub nadanie obywatelstwa polskiego. Jest to kompleksowa pomoc od wypełnienia i złożenia wniosku do otrzymania potwierdzenia nabycia obywatelstwa polskiego. W ten sposób proces ubiegania się o polskie obywatelstwo staje się łatwiejszy, szybszy i mniej skomplikowany.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *