Mediacja obowiązkowa w sporach pracowniczych?

Obowiązkowa mediacja w sporach pracowniczych już niebawem może stać się rzeczywistością pracodawców i pracowników. Taką innowację zakłada nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Projektowane zmiany autorzy uzasadniają chęcią zwiększenia stopnia wykorzystania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów pracowniczych.

Mediacja – na czym polega? 

Mediacja polega na dobrowolnej i poufnej rozmowie, w której uczestnicy będący w konflikcie dążą do osiągnięcia kompromisu. Proces ten kształtuje się w obecności i przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacje w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy mogą być skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu sporów, ale ich efektywność zależy nie tylko od podejścia mediatora, ale również od gotowości stron do znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania.

Obowiązkowa mediacja – projekt ustawy

W Rządowym Centrum Legislacji trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Projekt wprowadza szereg zmian, m.in. do kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu spółek handlowych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wielu innych aktów prawnych. 

Mediacja – planowane zmiany

Jedną z najbardziej istotnych zmian jest wprowadzenie obowiązkowej mediacji w sporach pracowniczych. Zgodnie z projektowanym przepisem sąd skieruje strony do mediacji m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem spraw o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, jeżeli pozew nie zawiera informacji o próbie podjęcia pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów czy też wyjaśnień dotyczących braku podjęcia takiej próby. Do pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów należy m.in. mediacja.

Zmiany w przepisach – kontrowersje

Określenie przesłanek do skorzystania z nowego uprawnienia sądu jest bardzo ogólnikowe. Brak w pozwie informacji o podjęciu lub niepodjęciu mediacji może skutkować pojawieniem się elementu przymusu, co będzie wyraźnie rzutowało na procedurę, która zakłada dobrowolność i powinna opierać się na woli stron. Skierowanie na mediację może znacznie przedłużyć postępowanie sądowe oraz wiązać się z poniesieniem przez strony dodatkowych kosztów.

Obowiązkowa mediacja – uzasadnienie

Projekt zmian jest przede wszystkim uzasadniany chęcią wzmocnienia stopnia wykorzystania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu prawa pracy. Według autorów projektu strony sporu powinny być szczególnie zainteresowane szybkim i tańszym zakończeniem sporu niż otrzymanie rozstrzygnięcia po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Ponadto, proponowane zmiany mają doprecyzować zakres informacji, jakie powinien zawierać pozew oraz wprowadzą zasadę, że brak informacji o pozasądowych próbach rozwiązania sporu nie stanowi braku formalnego uniemożliwiającego nadanie sprawie biegu. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

 

Przygotowała:

Anna Myszko
asystentka imigracyjna

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *