Kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia, nowe kody tytułów ubezpieczenia – co nowego w sierpniu?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w 2024 roku możemy spodziewać się dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu minimalnej stawki godzinowej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynosić 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r., a 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

Natomiast minimalna stawka godzinowa ma wynosić 27,70 zł brutto od 1 stycznia 2024 r., a 28,10 zł brutto od 1 lipca 2024 r.

 

Nowe kody tytułów ubezpieczenia

5 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r., wprowadzające nowe kody tytułu ubezpieczenia oraz zmienione opisy kodów ubezpieczeń

Zmiany dotyczą m. in. doktorantów, studentów, uczniów. Pełna zmienionych kodów i tytułów do ubezpieczeń tutaj.

Nowe kody obowiązują płatników od 5 sierpnia. Jeżeli chodzi o dokumenty ubezpieczeniowe, które są składane w ZUS i dotyczą okresów przed tym terminem, stosuje się w nich kody tytułu ubezpieczenia obowiązujące w tych konkretnych okresach, do których dokumenty się odnoszą.

 

Praca zdalna – ZUS przystąpił do Porozumienia w sprawie telepracy transgranicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Porozumienia w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Porozumienie umożliwia zastosowanie ustawodawstwa właściwego dla pracodawcy pomimo wykonywania przez pracownika pracy zdalnej w innym państwie.

Telepraca transgraniczna oznacza pracę zdalną, którą pracownik wykonuje z miejsca swojego zamieszkania przy połączeniu z cyfrowym środowiskiem pracodawcy, którego siedziba znajduje się w innym państwie niż państwo zamieszkania pracownika. Porozumienie dotyczy telepracy transgranicznej wykonywanej w państwie zamieszkania w wymiarze co najmniej 25%, ale poniżej całkowitego czasu pracy. 

Należy mieć na uwadze, że nie w każdym wypadku będzie możliwość zastosowania przepisów porozumienia, np. gdy oprócz pracy zdalnej pracownik wykonuje pracę również stacjonarnie, czy w przypadku pracowników wykonujących działalność na własny rachunek.

Aby przystąpić do porozumienia należy wystąpić do ZUS z właściwym wnioskiem. Wniosek taki może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik zatrudniony u polskiego pracodawcy.

Przed wystąpieniem z wnioskiem konieczna jest weryfikacja, czy państwo zamieszkania pracownika jest również stroną porozumienia. Lista państw wraz z informacją, od kiedy są stroną porozumienia znajduje się tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią. Wykwalifikowany zespół prawników udzieli Państwu niezbędnych odpowiedzi i profesjonalnego wsparcia prawnego. 

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *