John Porter otrzymał odmowę nadania mu obywatelstwa polskiego

Niedawna decyzja o nieprzyznaniu polskiego obywatelstwa znanej postaci muzyki, Johnowi Porterowi, który mieszka w Polsce od 1976 roku, wywołała pewnego rodzaju niepokój wśród opinii publicznej. Nagle stał się on centralną postacią w debacie na temat procesu naturalizacji cudzoziemców.

 

W wywiadzie, którego udzielił Porter, artysta rzucił światło na skomplikowany proces uzyskiwania obywatelstwa w Polsce przez obcokrajowców. Opisał przebieg swojego postępowania w sprawie ubiegania się o polskie obywatelstwo w następujący sposób:

 

„(…) Trzeba było wypełnić taki formularz. Znalazłem nawet panią, która pomogła mi wszystko skompletować. Sprawdziła mi te dokumenty, według niej wszystko było w porządku i mogłem składać je w urzędzie. Po ponad roku otrzymałem list, który odebrałem jako bardzo złośliwy. Według nich brakowało wielu dokumentów: pierwsze małżeństwo, rozwód, akty urodzenia. 

 

Ja tam na miejscu pokazywałem, że mam kartę stałego pobytu. A oni mi kazali udowadniać, z jakiej racji ja mieszkam na terenie Polski. Zamiast porozmawiać, wyjaśnić, to poczułem się opluty. Nie chodzi o to, że ja tu siedzę, nic nie robię i chcę obywatelstwo, bo jest brexit. Dostałem dużo od tego kraju, ale też bardzo dużo dałem. Na dodatek dostałem odznaczenie z Ministerstwa Kultury, kiedy jeszcze było  «dobre». Widocznie zły zawód wybrałem. Gdybym był piłkarzem, to pewnie obywatelstwo dostałbym z dnia na dzień

 

Ale też wszystko ma swoje pozytywne strony. Nie muszę podawać ręki Andrzejowi Dudzie. Poczekam, aż będzie lepszy prezydent. Może wtedy przychylniej na mnie spojrzą (śmiech).”.

 

Z cytatu wynika, że John Porter mógł starać się o polskie obywatelstwo poprzez nadanie. W takim postępowaniu decyzja należy do Prezydenta RP.

 

Procedura nadania obywatelstwa polskiego wymaga dostarczenia odpowiedniej dokumentacji. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, osoba starająca się o obywatelstwo musi przedstawić dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku oraz inne istotne dokumenty. Choć ustawowe sformułowanie jest ogólne, daje to urzędom pewną elastyczność w kwestii wymaganego zakresu dokumentacji.

 

Często urzędy proszą o przedstawienie odpisów aktów stanu cywilnego zarejestrowanych w Polsce, takich jak akty urodzenia, małżeństwa czy rozwodu. Choć nie wszystkie z tych dokumentów są bezpośrednio wymienione w ustawie, są one ważne do weryfikacji danych wnioskodawcy, takich jak tożsamość czy pochodzenie, które mogą wpłynąć na decyzję o przyznaniu obywatelstwa.

 

Nie dysponujemy pełnymi informacjami na temat sytuacji Johna Portera, więc nie możemy dokładnie przeanalizować jego sprawy. Niemniej jednak warto przyjrzeć się, jak wygląda proces uzyskania obywatelstwa polskiego.

 

Obywatelstwo – co to jest?

Obywatelstwo to oficjalne przypisanie osoby do konkretnego państwa. Wiąże się to z pewnymi prawami i obowiązkami zarówno dla osoby, jak i dla państwa.

 

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie można nabyć naturalnie, jeśli osoba urodzi się z dwójki rodziców, którzy są obywatelami Polski. Ważne jest, że obywatel Polski nie może stracić swojego obywatelstwa, chyba że zdecyduje się je samodzielnie zrzec.

 

Jak można nabyć obywatelstwo polskie?

 

  • Automatycznie (z mocy prawa): dotyczy to osób, które stają się obywatelami, na przykład, gdy przynajmniej jeden z rodziców jest obywatelem Polski, niezależnie od miejsca urodzenia dziecka.

 

  • Przez nadanie obywatelstwa polskiego: wymaga złożenia specjalnego wniosku i załączenia odpowiedniej dokumentacji. Mogą to być informacje o osiągnięciach zawodowych czy społecznych. Decyzję wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  • Przez uznanie za obywatela polskiego: dotyczy osób spełniających określone kryteria, takie jak długi pobyt w Polsce, znajomość języka czy stałe źródło dochodów. Decyzję podejmuje wojewoda odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o obywatelstwo.

 

  • Przez przywrócenie polskiego obywatelstwa: dla tych, którzy kiedyś byli obywatelami Polski i chcą je odzyskać. Decyzję podejmuje minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne.

 

Małżeństwo nie gwarantuje obywatelstwa polskiego

Zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim nie oznacza automatycznego przyznania obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi.

 

Jak złożyć wniosek o obywatelstwo polskie?

Aby uzyskać obywatelstwo polskie, cudzoziemiec musi złożyć oficjalny wniosek. Dotyczy to także osób, które w przeszłości były obywatelami Polski, ale straciły to obywatelstwo. Proces ten ma swoje zasady i wymaga spełnienia konkretnych warunków oraz dostarczenia wymaganych dokumentów.

 

Gdzie znaleźć wzór wniosku?

Aby rozpocząć proces, pierwszym krokiem jest pozyskanie odpowiedniego wniosku. Wzory takich dokumentów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 

https://www.gov.pl/web/mswia/uzyskaj-polskie-obywatelstwo 

 

Złożenie wniosku o obywatelstwo polskie

Wzór odpowiedniego w tej sprawie wniosku można znaleźć w urzędzie wojewódzkim lub w konsulacie Polski.

 

Tłumaczenie dokumentów

W sytuacji posiadania dokumentów w innym języku, niż polski, należy je przetłumaczyć. To tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula Polski.

 

Wnioski dotyczące dzieci

Jeżeli jeden z rodziców zamierza uzyskać polskie obywatelstwo, może również wystąpić o obywatelstwo dla swojego dziecka do 18 roku życia. Drugi rodzic musi jednak wyrazić na to zgodę. Dzieci między 16 a 18 rokiem życia muszą także osobiście się zgodzić. Można to zrobić w urzędzie wojewódzkim czy konsulacie. Jeśli obaj rodzice dostają obywatelstwo, ich dzieci do 18 roku życia też je dostają. Jeśli tylko jeden z rodziców dostaje obywatelstwo, drugi rodzic i dzieci powyżej 16 lat muszą się zgodzić na zmianę obywatelstwa.

 

Gdzie składać wniosek?

Wniosek składa się do wojewody w przypadku zamieszkania wnioskodawcy w Polsce i posiadania przez niego odpowiedniego tytułu pobytowego. Jeżeli wnioskodawca mieszka za granicą, to składa wniosek do konsula RP.

 

Decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego

To Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyduje o przyznaniu obywatelstwa polskiego w trybie nadania obywatelstwa. Może to potrwać długo, nawet ponad rok. Decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

 

Uzyskanie obywatelstwa polskiego przez uznanie za obywatela polskiego

Inną możliwością jest uzyskanie obywatelstwa przez uznanie, spełniając wymagania ustawowe, np. posiadać zezwolenie na pobyt stały w Polsce przez określony czas, udokumentować znajomość języka polskiego. Ważnymi kryteriami są także posiadanie stałego źródła dochodu oraz tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Wniosek składa się u wojewody. Jest możliwość odwołania się w przypadku wydania przez wojewodę decyzji niezgodnej z żądaniem strony.

 

Przywracanie obywatelstwa polskiego

Jeśli ktoś miał polskie obywatelstwo i stracił je przed 1999 rokiem, obecnie może starać się o jego przywrócenie.

 

Wnioski w tym trybie należy składać do ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne. Osoby mieszkające za granicą powinny to zrobić przez konsula. We wniosku trzeba wskazać wymagane dane osobowe, adres, powód utraty obywatelstwa oraz dołączyć dokumenty, które to potwierdzają.

 

Jeśli ktoś nie jest zadowolony z decyzji ministra, może poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zwrócić się do sądu administracyjnego.

 

Podsumowanie

Uzyskanie obywatelstwa polskiego to skomplikowany proces, który wymaga czasu i dokładności. 

 

W razie pytań dotyczących odzyskania lub nadania obywatelstwa polskiego, a także uznania za obywatela polskiego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych odpowie na nurtujące pytania oraz rozwieje wszelkie wątpliwości, a także pomoże złożyć odpowiednie wnioski: wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, wniosek o uznanie za obywatela polskiego, wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

 

 

Przygotowali:

Piotr Sawicki
adwokat

Damian Grodziński
aplikant adwokacki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *