legalizacja pobytu

Jak uzyskać płatność od dłużnika?

Pożyczki są udzielane nie tylko przez banki, ale również przez inne instytucje finansowe. Komplikacje zaczynają się w momencie kiedy dłużnik uchyla się od spłaty zaciągniętego zobowiązania. Co można wtedy zrobić? Jakie narzędzia mają do dyspozycji udzielający pożyczek i jak mogą odzyskać swoją należność? Podpowiadamy, jak uzyskać płatność od dłużnika.

Kim jest dłużnik i jak z nim postępować?

Dłużnik to nie tylko osoba, która pożyczyła od kogoś pieniądze. Dłużnikiem może się stać również kontrahent, który nie zapłacił faktury na czas. Mianem tym określa się zarówno osobę fizyczną, jak i osobę prawną, np. spółkę z o.o. Konieczność odzyskania należności jest nieco kłopotliwą sytuacją. Z jednej strony chcemy uzyskać płatność od dłużnika, z drugiej zaś często zależy nam również na utrzymaniu dobrych relacji. Warto więc postarać się rozwiązać sprawę polubownie, zanim sięgniemy po argumenty prawne. Oprócz tego warto pamiętać o zachowaniu szacunku do naszego dłużnika. Trzeba mieć na uwadze, że na nieregularne spłaty długu mogą mieć wpływ różne czynniki, jak problemy rodzinne, choroba czy utrata pracy.

Polubowne odzyskiwanie płatności od dłużnika

Wierzyciel, który chce odzyskać należności od dłużnika zawsze powinien postępować zgodnie z przepisami prawa. Istnieje szeroki wachlarz możliwości, które pozwalają w legalny sposób dochodzić wierzytelności. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pośrednictwa i doradztwa wykwalifikowanych prawników, którzy doradzą, jak sformułować wezwanie do zapłaty oraz zadbają o szybkie i skuteczne odzyskanie długu.

Windykację, czyli odzyskiwanie należnego długu, można podzielić na miękką i twardą, w zależności od zastosowanych metod. Zawsze warto rozpocząć od polubownych metod, które obejmuje miękka windykacja. W pierwszej kolejności stosuje się pisma przypominające i ponaglające. Można również przekazywać ponaglenia drogą mailową, SMS-ową lub telefoniczną. W przypadku braku zapłaty kolejnym krokiem, który może podjąć wierzyciel jest przekazanie informacji o niezapłaconej należności do rejestru dłużników. W wielu przypadkach takie postępowanie jest wystarczające i prowadzi do uzyskania płatności od dłużnika. Jeżeli jednak dłużnik nadal nie spełnia swego świadczenia, to trzeba przejść do bardziej zdecydowanych rozwiązań.

Co zrobić, kiedy polubowne metody nie przyniosły rezultatu?

Jeżeli metody zaliczane do miękkiej windykacji zawiodły, to należy przejść do rozwiązań nazywanych twardą windykacją. Ta forma odzyskiwania długów i egzekwowania płatności również jest całkowicie zgodna z prawem.

Jedną z form twardej windykacji jest obciążenie dłużnika kosztami odzyskiwania wierzytelności, co zwiększa zakres jego odpowiedzialności finansowej. Inną metodą, równie dotkliwą dla dłużnika, jest publikacja informacji o długach na giełdach wierzytelności oraz zgłoszenie dłużnika do branżowych informatorów, takich jak Krajowy Rejestr Długów czy BIG InfoMonitor. Wpływa to na spadek zaufania w branży do zadłużonej firmy i osłabia chęć potencjalnych kontrahentów do nawiązywania współpracy.

W ramach windykacji twardej możliwe jest wszczęcie postępowania o zapłatę, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Skierowanie sprawy na drogę postępowania jest ostatecznością, choć nie da się ukryć, że większość takich postępowań jest zakończona sukcesem i odzyskaniem całej należności od dłużnika wraz z należnymi za opóźnienie odsetkami.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *