Dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE – zapowiedź zmian w płacy minimalnej

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszka Dziemianowicz – Bąk – zapowiedziała zmiany w płacy minimalnej, które wdrożyć mają w Polsce dyrektywę o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE.

Aktualnie do minimalnego wynagrodzenia wliczane są premie oraz dodatki. W przewidywanej przez resort rodziny, pracy i polityki socjalnej zmianie “czysta pensja”, tj. płaca zasadnicza ma wynosić 4242 zł.
Planowana zmiana byłaby ewolucją w systemie płac, z uwagi na obecny wygląd najniższego wynagrodzenia. Obecnie do płacy minimalnej nie są wliczane jedynie: 

  1. nagroda jubileuszowa;
  2. odprawa pieniężna przysługująca pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  3. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
  4. dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
  5. dodatek za staż pracy;
  6. dodatek za szczególne warunki pracy.

Jeśli zapowiedź ministry weszłaby w życie, to do płacy minimalnej nie byłyby wliczane różnego rodzaju premie i nagrody, w tym roczne, oraz bonusy/dodatki, które aktualnie są wliczane do pensji minimalnej.

Przewidywana zmiana ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Pracodawcy podnoszą, że takie rozwiązanie skupia się jedynie na płacowej funkcji pensji, a pomija zaś funkcję motywacyjną. Ponadto, zdaniem pracodawców, takie zmiany doprowadzić mogą do spłaszczenia pensji (zbyt szybki przyrost minimalnego wynagrodzenia w porównaniu do wyższych wynagrodzeń).
Ministra zapowiedziała też, że znowelizowane przepisy określą jaki procent średniego wynagrodzenia powinna stanowić płaca minimalna. Nie jest to niespodzianka, bo tego typu „mierniki” płacy minimalnej przewiduje wspomniana dyrektywa o adekwatnych wynagrodzeniach w UE. Wszystko wskazuje więc, że najniższe wynagrodzenie w Polsce ma wynosić co najmniej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 60 proc. mediany wynagrodzeń. Po ostatnich wysokich podwyżkach minimalnej pensji Polska w praktyce spełnia już ten wymóg.

 

Przygotowała:

Magdalena Gębczyńska
asystent prawny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *