Dalsze ograniczenia dotyczące przekraczania granicy Polski z Białorusią oraz z Rosją

Wciąż pozostaje aktualne ryzyko zamknięcia granicy Polski z Białorusią oraz z Rosją. Po ostatnim wspólnym oświadczeniu ministrów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii możliwość całkowitego zamknięcia granicy Białorusi i Rosji z Polską, czy też dalszego ograniczenia ruchu granicznego na tych kierunkach pozostaje wciąż realna. Dodatkowo stopniowo zostają wprowadzane kolejne limitacje w tym zakresie. 

Do dotychczasowych obostrzeń w zakresie przekraczania granicy w ostatnim czasie dołączył zakaz wjazdu na terytorium Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. Zakaz obowiązuje od 17 września br. Bez znaczenia pozostaje kim jest osoba, która porusza się takim samochodem. Nawet w przypadku, gdy pojazd prowadzi obywatel Polski – nie będzie możliwości przekroczenia granicy tym pojazdem. 

Jest to poszerzenie dotychczasowych ograniczeń w zakresie przekroczenia granicy Polski przez pojazdy, gdyż we wcześniejszym czasie takim zakazem zostały objęte samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe, przyczepy, w tym naczepy oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej. 

Nie należy zapominać o wciąż obowiązujących obostrzeniach w ruchu granicznym pomiędzy Polską a Rosją i Białorusią. Możliwość wjazdu do Polski z tych kierunków jest możliwa tylko przez poszczególne kategorie osób. Do tych grup osób należą między innymi obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jak również cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małżonkowie. W dalszym ciągu istnieje możliwość wjazdu dla cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takimi cudzoziemcami są uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy: wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy. 

Z powyższego wynika, że wiele grup ma wciąż ma możliwość wjazdu do Polski, pomimo stopniowo wprowadzanych kolejnych ograniczeń. Niemniej jednak istnieje wciąż ryzyko, że przejścia graniczne na tych kierunkach zostaną całkowicie zamknięte. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przekraczania granicy lub innymi prawnymi aspektami migracyjnymi, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników i doradców migracyjnych z chęcią podzieli się wiedzą oraz pomoże rozwiązać wszelkie problemy.

 

Przygotował:

Krzysztof Tkaczuk
aplikant adwokacki

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *