Chiny stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych

Chińska Republika Ludowa stała się stroną Konwencji Haskiej z 1961 roku, zwanej „Konwencją Apostille” w dniu 7 listopada 2023 roku.

Konwencja Haska zniosła wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych przez placówki dyplomatyczne lub urzędy konsularne. Za dokumenty urzędowe uznaje się dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, dokumenty administracyjne, akty notarialne i zaświadczenia umieszczone na dokumentach podpisywanych przez osoby działające w charakterze prywatnym.

Konwencja uregulowała także zasady używania „apostille”, które stanowi poświadczenie o autentyczności dokumentu.

„Apostille” jest akceptowane tylko w krajach sygnatariuszach Konwencji Haskiej z 1961 roku, w przeciwnym przypadku konieczna jest zwykła procedura legalizacji dokumentów.

Konwencja Haska znosi konieczność legalizacji dokumentów urzędowych, wprowadzając prostszą procedurę umożliwiającą wystawienie przez władze pojedynczego poświadczenia w kraju pochodzenia dokumentu, zwolnionego z konieczności dalszych poświadczeń.

Dotychczas stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku było 126 państw. Polska jest stroną „Konwencji Apostille” od 19 listopada 2004 r.

Przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Konwencji jest znaczącym ułatwieniem, które pozwoli uniknąć skomplikowanego, kosztownego i czasochłonnego procesu legalizacji dokumentów.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *