Artykuł mecenasa Piotra Sawickiego „Odpowiedzialność zarządu czy działu HR w przypadku stwierdzenia nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi?” ukazał się na łamach magazynu „HR na Szpilkach”.

W dziale HR kluczową rolę odgrywają pracownicy odpowiedzialni za rekrutację, w tym zatrudnianie cudzoziemców. Ale czy pracownicy HR lub działu księgowości mogą ponosić odpowiedzialność za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi? Artykuł, który napisał mecenas Piotr Sawicki na łamach dziesiątego wydania magazynu „HR na Szpilkach”, wyjaśnia tę kwestię.

 

Nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom zazwyczaj jest uznawane za wykroczenie. Czy jednak odpowiedzialność karna dotyczy tylko członków zarządu jako osób odpowiedzialnych za kierowanie firmą, czy też może rozszerzać się na pracowników HR lub działu księgowości? Analizując przepisy, możemy stwierdzić, że sprawcami wykroczenia nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom są podmioty, które powierzają taką pracę. W większych firmach uprawnienia do zatrudniania cudzoziemców są często przekazywane działom HR i księgowości. Czy taka delegacja uprawnień może prowadzić do odpowiedzialności wykroczeniowej tych pracowników?

 

Artykuł omawia przypadki, w których pracownicy HR lub działu księgowości mogą ponosić odpowiedzialność karną za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi. Podkreśla również, że w przypadku wykroczeń związanych z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców, spółki osobowe i kapitałowe nie ponoszą odpowiedzialności karnej, a odpowiedzialność ta dotyczy jedynie osób fizycznych, takich jak członkowie zarządu, prokurenci czy pracownicy HR lub działu księgowości.

 

Zachęcamy do lektury artykułu w magazynie “HR na Szpilkach”, który zapewni kompleksowe informacje na ten temat. Pozyskanie wiedzy i przeprowadzanie regularnych audytów pomoże zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności karnej za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom.

 

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *