Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia niezdolności do pracy?

Rada Ministrów pracuje nad ustawą, która przewiduje zmiany w zakresie wypłacania zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia niezdolności pracownika do pracy. W obecnej sytuacji, pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pierwsze 33 dni w roku (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia) choroby pracownika.

Obecne unormowanie zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi w przypadku choroby uniemożliwiającej mu wykonywanie pracy. Zasiłek chorobowy wynosi, co do zasady, 80% podstawy wymiaru, która stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

ZUS wypłaca zasiłek chorobowy gdy pracodawca zatrudnia do 20 osób. W przypadku większej ilości pracowników, obowiązek wyliczenia i wypłaty zasiłku spoczywa na pracodawcy.

Planowane zmiany dotyczące wypłacania zasiłku chorobowego

Nowa ustawa przewiduje, że pracownik będzie mógł otrzymać zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Mimo że propozycja ta może wydawać się korzystna dla pracowników, warto zauważyć, że może ona również wpłynąć na obciążenie systemu ubezpieczeń społecznych, a także na opóźnienia w wypłacie zasiłków, czy też zwiększenie liczby kontroli krótkotrwałych zwolnień. Konieczne będzie również dostosowanie procedur i systemów informatycznych ZUS do nowych przepisów. Wprowadzenie zmian w zakresie wypłaty zasiłku chorobowego jest jednym z elementów reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Ostateczna forma nowej ustawy oraz sposób jej wdrożenia będą przedmiotem dyskusji i konsultacji społecznych. 

Cel planowanych zmian

Celem tej propozycji jest złagodzenie obciążeń finansowych dla pracodawców, którzy obecnie muszą wypłacać wynagrodzenie chorobowe pracownikom przez pierwsze dni niezdolności do pracy. Zgodnie z planowanymi zmianami, ZUS będzie wypłacać zasiłek chorobowy od pierwszego dnia, co powinno ułatwić pracodawcom zarządzanie finansami.

 

Przygotowała: 

Magdalena Gębczyńska
Asystent Imigracyjny

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *