Umowa na czas określony a przyczyna wypowiedzenia – wyrok TSUE

Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Uregulowanie krajowe, które zezwalałoby na wskazywanie przyczyny wypowiedzenia jedynie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony byłoby sprzeczne z przepisami prawa unijnego.

 

Umowa o pracę na czas określony a nieokreślony – przyczyna wypowiedzenia

Sąd polski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, czy różnica w wymogach dotyczących rozwiązywania umów o pracę, w zależności od tego czy umowa zawarta jest na czas określony czy nieokreślony zgodna jest z porozumieniem ramowym w sprawie pracy na czas określony (Dyrektywa 99/70/WE Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony, zawarte przez UNICE, CEEP i ETUC).

 

Prawo do skutecznego środka prawnego – wyrok TSUE

W odpowiedzi na zapytanie, TSUE w dniu 20 lutego 2024 r. orzekł, że uregulowanie krajowe państwa członkowskiego, które zezwalałoby pracodawcy na nieprzedstawienie uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę na czas określony, podczas gdy obowiązany jest do wskazania takiego uzasadnienia w przypadku umowy na czas nieokreślony, sprzeczne jest z prawem unijnym. Każdy pracownik powinien otrzymać informację istotną dla oceny potencjalnie nieuzasadnionego charakteru zwolnienia i mieć prawo do skutecznego środka prawnego.

Trybunał podkreślił, że sąd krajowy nie jest zobowiązany do odstąpienia od przepisu prawa krajowego dlatego, że jest on sprzeczny z porozumieniem ramowym, jednakże odmienne traktowanie narusza prawo do skutecznego środka prawnego, które zagwarantowane jest w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

 

Przepisy kodeksu pracy 

Co istotne, należy zauważyć, że pytanie prejudycjalne zostało sformułowane przez sąd polski w grudniu 2020 r. W stanie prawnym sprzed nowelizacji z kwietnia 2023 r. pracodawca zobowiązany był do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy jedynie w przypadku umowy na czas nieokreślony.

Znowelizowane przepisy kodeksu pracy, zgodnie, z którym konieczne jest wskazanie przyczyny rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o pracę zawartej zarówno na czas określony jak i nieokreślony, są więc zgodne z przepisami unijnymi.

 

Nieprawidłowe wdrożenie przepisów unijnych

Należy jednak zauważyć, że nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy 1999/70/WE może otworzyć pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony, pozbawionych prawa do skutecznego środka prawnego, dochodzenia odszkodowania od Skarbu Państwa. Wykluczyć natomiast należy możliwość formułowania roszczeń względem pracodawców, którzy wypowiedzieli umowy o pracę na czas określony bez podania przyczyny w okresie, kiedy polskie przepisy prawa pracy na to wprost zezwalały.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

 

Przygotowała:

Paulina Sochań

aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *