Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Informujemy, że pojawił się projekt dotyczący pomocy dla obywateli Ukrainy. W związku z decyzją Rady Unii Europejskiej o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla wysiedleńców z Ukrainy do 4 marca 2025 r., projekt przewiduje przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej, rozpoczęto natychmiastowe prace nad modyfikacją ustawy i planowanym przedłużeniem jej obowiązywania do 4 marca 2025 r. Ze względu na skomplikowany charakter ustawy, równocześnie będą prowadzone szerokie konsultacje z samorządami terytorialnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami.

Jest to kluczowe dla zapewnienia ciągłości wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zaproponowano, aby projektowane zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Powyższy termin nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i jest niezbędny z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życie proponowanych regulacji.

Z założeniami projektu można zapoznać się tutaj.

Jeśli mają Państwo pytania związane z ochroną czasową, legalizacją pobytu i pracy oraz innymi tematami imigracyjnymi, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *