prawo karne

Kontrakt menedżerski – czym jest i kiedy warto go zawrzeć?

Obowiązki służbowe mogą być wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego. Jest to jedna z form zatrudnienia występujących w polskim systemie prawnym. Dotyczy zarówno menedżerów, jak i zatrudnienia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, jakie zalety i wady posiada taki kontrakt i czy w każdej sytuacji warto go zawrzeć.

Czym jest kontrakt menedżerski?

W polskim systemie prawnym obowiązuje kilka form zatrudnienia. Można wybrać umowę o pracę albo umowy cywilnoprawne – o dzieło czy zlecenie. Wśród dostępnych form zatrudnienia można wyróżnić także kontrakt menedżerski. Zazwyczaj kontrakt taki zawierany jest z osobami działającymi wyłącznie na rzecz konkretnej firmy.

Kontrakt menedżerski wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim daje dużą swobodę w kwestii uregulowania zasad wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych. Warto wspomnieć, że managerowie często mają nienormowany czas pracy. “Umowa kontraktowa”, inaczej zwana kontraktem menedżerskim, jest specyficzną formą zatrudnienia. Należy ona do umów nienazwanych, co oznacza, że zgodnie z zasadą swobody umów określoną w art. 353(1) Kodeksu cywilnego jej postanowienia określane są wyłącznie na podstawie woli stron.

Strony “umowy kontraktowej” mogą swobodnie wpływać na jej treść i kształtować ją. Kontrakt menedżerski znajduje zastosowanie głównie w spółkach, kiedy wspólnicy i członkowie zarządu chcą powierzyć wykonywanie istotnych funkcji wyspecjalizowanym menedżerom.

Kontrakt menedżerski a umowa o pracę

Kontrakt menedżerski stał się popularny w Stanach Zjednoczonych. To tam powstał pomysł “umów kontraktowych”.Kontrakt to dwustronna umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a usługodawcą, który zobowiązuje się do odpłatnego zarządzania danym przedsiębiorstwem bądź też pewnym jego obszarem.

“Umowa kontraktowa” umożliwia dużą swobodę w kwestii powierzania określonych działań biznesowych. Jeśli tylko taka jest wola stron, menedżer może samodzielnie dobierać środki, metody, a także czas na realizację konkretnych działań. Można mu powierzyć także wybór modelu zarządzania. Kontrakt menedżerski daje dużo swobody w kwestii podejścia do obowiązków zawodowych.

Na stanowisko menedżera zazwyczaj poszukuje się osób wysoko wykwalifikowanych, które posiadają bardzo dobrą reputację, liczne kontakty handlowe i biznesowe, a także wieloletnie doświadczenie poparte wiedzą merytoryczną. Warto pamiętać, że umowa o pracę nie daje takiej swobody w kształtowaniu obowiązków służbowych jak kontrakt menedżerski. W ramach umowy o pracę konieczne jest wyznaczenie stanowiska, a także miejsca i czasu pracy. W przypadku kontraktu menedżerskiego do powierzenia określonych obowiązków służbowych może dojść bez przypisania do określonego stanowiska pracy czy też miejsca i czasu wykonywania czynności.

Jakie wady i zalety wiążą się z zawarciem kontraktu menedżerskiego?

Decydując się na podpisanie kontraktu menedżerskiego, należy pamiętać, że takie rozwiązanie ma nie tylko zalety, ale również pewne wady. To forma zatrudnienia dedykowana wyłącznie osobom, które cenią sobie dużą samodzielność i niezależność. Na barkach menedżera spoczywa m.in. wprowadzanie nowych metod zarządzania, a także kontynuowanie dotychczasowej ścieżki rozwoju firmy. Wymaga to dużego zaangażowania w funkcjonowanie i rozwój danego przedsiębiorstwa.

Kontrakt menedżerski może nie być odpowiednią formą zatrudnienia dla osób, którym nie odpowiada nienormowany czas pracy. W przeciwieństwie do umowy o pracę kontrakt menedżerski nie gwarantuje stałych godzin pracy. Należy także wspomnieć, że kontrakt menedżerski jest zawierany bez prawa do minimalnego wynagrodzenia. Z reguły pensja menedżera składa się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszy z nich to stała podstawa, a drugi to zmienna premia, której wysokość zależy od efektów pracy menedżera.

Kontrakt menedżerski ma elastyczny charakter, a jego treść może być dosyć swobodnie modyfikowana, dzięki czemu może on przybrać bardzo indywidualny charakter. Przed podjęciem zatrudnienia w oparciu o tę formę umowy należy jednak rozważyć wszystkie za i przeciw.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Doświadczeni prawnicy udzielą wszelkich informacji dotyczących kontraktów menadżerskich oraz pomogą w negocjowaniu ich zapisów.

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *