Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dziećmi? – stanowisko NRA

Kodeks pracy a dodatkowe wolne na opiekę nad dziećmi

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

O sposobie wykorzystania tego zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik, w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia w danym roku kalendarzowym. Wniosek taki może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy , jeżeli wybierają opcję godzinową, wymiar zwolnienia ustalany jest proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy.

Z uwagi na fakt, iż jest to uprawnienie dla pracownika “wychowującego” dziecko/dzieci nie ma znaczenia czy występuje jakakolwiek więź prawna pomiędzy pracownikiem a dzieckiem (rodzic, opiekun prawny) – istotne jest faktyczne wychowywanie dziecka, sprawowanie nad nim opieki.

Przepis ten zapewnia pracownikom taką samą  ilość czasu wolnego niezależnie od ilości wychowywanych dzieci, co budzi wątpliwość Naczelnej Rady Adwokackiej odnośnie do zgodności z zasadą równości wobec prawa wskazaną w art. 32 Konstytucji.

Naczelna Rada Adwokacka – wniosek do Rzecznika Praw Dziecka

Naczelna Rada Adwokacka skierowała wniosek do Rzecznik Praw Dziecka o przygotowanie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 188 Kodeksu pracy, wskazując, że długość zwolnienia od pracy na czas opieki powinna zostać dostosowana do liczby dzieci w rodzinie. Zgodnie z propozycją NRA dwa dni opieki albo co najmniej jeden powinny być przyznawane na każde dziecko.

Rzeczniczka Praw Dziecka również poddaje w wątpliwość obecne regulacje prawne, aczkolwiek problem widzi w tym, że prawo do takiego zwolnienia przypisane jest do rodzica, a nie do dziecka i wskazuje na planowane zmiany w przepisach.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z problematyką prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Zespół doświadczonych prawników, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania oferując profesjonalną pomoc prawną. Korzystając z usług Kancelarii, mogą Państwo liczyć na profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie na każdym etapie współpracy. 

Przygotowała:
Paulina Sochań
aplikantka radcowska

udostępnij:

podobne artykuły

dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *