Mobbing

Mobbing w miejscu pracy to zjawisko, które niestety wciąż ma miejsce, mimo rosnącej świadomości jego negatywnego wpływu. Jest to forma nękania, znęcania się czy też systematycznego zastraszania osoby w środowisku pracy przez ...