Artykuł mecenasa Piotra Sawickiego „Obowiązki informacyjne pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca przed organami państwowymi” ukazał się na łamach magazynu „HR na Szpilkach”.

Powierzanie pracy obcokrajowcom w Polsce to skomplikowany proces, który wymaga od pracodawców i zleceniodawców szczególnej uwagi i wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawnych. Obejmują one nie tylko zasady zatrudnienia, ale także konkretne ...