Pakt Migracyjny

Pakt Migracyjny to międzynarodowe porozumienie, którego celem jest stworzenie programu migracyjnego, poprzez zapewnienie ochrony i godnego traktowania migrantów. Głównym jego zadaniem jest promowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie migracji. Pakt Migracyjny zakłada powszechne ...