Prawo restrukturyzacyjne

Prawnicy Kancelarii Sawicki i Wspólnicy w Warszawie są również specjalistami w zakresie prawa restrukturyzacyjnego. Warto mieć świadomość, że postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu przeprowadzenie restrukturyzacji zobowiązań poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w konsekwencji uniknięcie upadłości dłużnika i odzyskanie płynności finansowej. Wybór sposobu restrukturyzacji będzie zależał od sytuacji finansowej dłużnika, w tym liczby wierzycieli i sumy wierzytelności spornych oraz możliwości porozumienia się z wierzycielami.

prawo restrukturyzacyjne

Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne w zakresie przygotowania propozycji układowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych, będące podstawą sukcesu całego postępowania restrukturyzacyjnego.

Nasz zespół doświadczonych prawników oferuje kompleksową obsługę prawną dotyczącą postępowania restrukturyzacyjnego; należą do niej:

  • analiza sytuacji finansowej spółek – zapewniamy obsługę prawną w zakresie analizy sytuacji prawnej spółek oraz stwierdzenia wystąpienia przesłanek warunkujących złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, badamy także zdolność restrukturyzacyjną podmiotów.
  • opracowanie planu działania – doradzamy naszym klientom i pomagamy w opracowaniu optymalnego planu działania w zakresie wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, wymagań jakie należy spełnić w każdej procedurze restrukturyzacyjnej, rekomendujemy środki restrukturyzacyjne, których wdrożenie byłoby celowe oraz wyjaśniamy konsekwencje danej procedury dla działalności gospodarczej spółki. Wskazujemy jakie czynności, w jakich terminach należy podjąć podczas postępowań restrukturyzacyjnych, a także jakie wierzytelności mogą być objęte układem.
  • przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we wszystkich czterech rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych (o zatwierdzenie układu, przyspieszone układowe, układowe, sanacyjne) – zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie dokumentacji finansowej spółki i oznaczonych celów dalszego prowadzenia działalności, które zapewnią naszemu klientowi maksymalne szanse na otwarcie wybranego postępowania restrukturyzacyjnego. Sporządzamy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
  • negocjacje z wierzycielami – prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania poparcia dla propozycji układowych i zapewnienia dalszego powodzenia postępowania restrukturyzacyjnego oraz podejmujemy działania mające na celu zabezpieczenie przed działaniami wierzycieli zmierzającymi do doprowadzenia do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
  • obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania – opracowujemy skuteczną strategię działań – zarówno przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, jak i na etapie postępowania sądowego. Zapewniamy obsługę prawną na etapie postępowania sądowego poprzez zastępstwo procesowe, kontrolę działań sądowych i pozasądowych, przygotowywanie pism procesowych oraz środków zaskarżenia.
  • reprezentacja członków zarządu w postępowaniach sądowych – zespół doświadczonych prawników zapewnia kompleksową obsługę prawną w sprawach sądowych dotyczących pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 i 374 Prawa upadłościowego), odpowiedzialności solidarnej członków zarządu (art. 299 KSH).
  • reprezentacja dłużników w postępowaniu restrukturyzacyjnym – pomagamy dłużnikom w zakresie składania sprzeciwów co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, przedstawiania propozycji układowych, składania wniosków o zmianę układu, opiniujemy umowy zawarte pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielami oraz analizujemy ustanowione na majątku dłużnika zabezpieczenia.
  • reprezentacja wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym – pomagamy wierzycielom w zakresie umieszczenia ich wierzytelności w spisie wierzytelności, składania sprzeciwów do spisów wierzytelności, wniosków o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z zatwierdzonego spisu wierzytelności, wniosków o uchylenie układu, wniosków o zmianę składu rady wierzycieli, sporządzenia regulaminu rady wierzycieli, zaskarżania przyjętego układu oraz innych pism procesowych.

Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem zajmiemy się każdą sprawą związaną z prawem restrukturyzacyjnym. Pozostajemy do pełnej dyspozycji naszych Klientów i zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Sawicki i Wspólnicy w Warszawie. Prowadzimy także konsultacje online. Zapraszamy.

W czym się specjalizujemy?

Prawo migracyjne

Profesjonalne usługi z zakresu doradztwa i pomocy prawnej w obrębie prawa migracyjnego dla przedsiębiorców.
więcej

Nowe technologie i ochrona danych

Kompleksowe usługi prawne z dziedziny wdrażania oraz stosowania nowych technologii.
więcej

Spory sądowe

Usługi pomocy prawnej i doradztwa w szeroko pojętych sporach sądowych.
więcej

Prawo upadłościowe

Skuteczne doradztwo prawne w zakresie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
więcej

Prawo pracy / HR

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.
więcej

Własność przemysłowa

Ochrona prawna wszelkich aspektów związanych z własnością przemysłową.
więcej

Prawo karne

Profesjonalna obsługa prawna z obszaru prawa karnego, na każdym etapie postępowania.
więcej

Obsługa spółek

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych na wszystkich etapach działalności.
więcej

Windykacja

Kompleksowe usługi odzyskiwania zaległych należności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych.
więcej

Prawo restrukturyzacyjne

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie przygotowania propozycji układowych w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
więcej

Szukasz pomocy kancelarii adwokackiej? Napisz do nas.

Kontakt

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.